Eternitsanering

 

Eternit eller Asbestcement som det egentligen heter är en blandning av krossad asbest och cement. Eternit var ett mycket populärt material att använda i bl. a huskonstruktioner, dels som väggpanel men även som takytskikt då materialet hade en stark motståndskraft mot både kyla och värme. 

Eternit med asbest blev dock förbjudet att använda som byggmaterial 1977 i Sverige. Detta pga. att man konstaterade att de små asbestfibrerna var starkt framkallade av både mag- och lung-cancer.

Vad gäller då för ditt tak?

Det är förbjudet att ersätta söndriga eternitplattor med andra eternitplattor, däremot kan man idag köpa cementfiberplattor i bygghandeln och ersätta söndriga eternitplattor. Dock inget arbete som Takmontage utför.

Kan man göra jobbet själv?

Det finns inga speciella regler när du ska plocka ner skivorna, annat än att du inte ska skapa olägenhet för omgivningen. Se till att det inte ryker av asbestdamm. Hantera sedan skivorna så varsamt som möjligt, så att skivorna inte går sönder och det farliga dammet frigörs. Det vill du varken utsätta dig själv eller grannarna för. Men vågar du ta chansen att få i dig asbestfibrer?

Anlita Takmontage
Takmontage har idag 6 st. eternitsaneringsutbildade montörer. Vi använder erforderlig skyddsutrustning och är såklart godkända av arbetsmiljöverket för att sanera eternit.

Med oss får du en säker och trygg sanering både för dig och för dina grannar. Vi lämnar offert för sanering i samband med offert på nytt tätskikt på ditt tak.